β€œIl mio Rudy rappresenta tutti i giovani che hanno un sogno da realizzare e, nonostante l’amore per la propria terra, sono costretti a lasciarla. Rodolfo Valentino con grande sacrificio, partendo da un piccolo paese della Puglia, riuscΓ¬ in poco tempo a diventare la star piΓΉ brillante di Hollywood, testimonial dello stile e dell’eleganza italiana”.Β Β Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Β  Nico Cirasola

Nel cast del film, oltre ai due protagonistiΒ Pietro MasottiΒ eΒ Tatiana Luter, ancheΒ Claudia Cardinale, Nicola Nocella, Luca Cirasola, Rosaria Russo, Celeste Casciaro, Mauro Leuce, Giorgio Consoli, Lucio Montanaro, Dino ParadisoΒ e la partecipazione diΒ Alessandro Haber.Β 

Girato interamente aΒ Castellaneta, il film Γ¨ prodotto da Alessandro Contessa per Bunker Lab in associazione con Mediterranea Film e realizzato con il sostegno delΒ Ministero dei Beni e delle AttivitΓ  culturali e del TurismoΒ e diΒ Apulia Film Commission, con il patrocinio delΒ Comune di Castellaneta, in associazione conΒ BCC San Marzano di San GiuseppeΒ e in collaborazione con laΒ Regione Puglia – Assessorato al Turismo e Prodotti di QualitΓ  Puglia. La regia Γ¨ diΒ Nico Cirasola.

www.rudyvalentinofilm.comΒ –Β https://www.facebook.com/rudyvalentinofilm/